VADEMECUM REKLAMODAWCY

A

Adres IP

liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI ? w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny). Adres IP nie jest ?numerem rejestracyjnym komputera? ? nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia ? może się dowolnie często zmieniać (np. przy każdym wejściu do sieci Internet), ustalenie prawdziwego adresu IP użytkownika, do którego następowała transmisja w danym czasie jest możliwe dla systemu/sieci odpornej na przypadki tzw. IP spoofingu (por. man in the middle, zapora sieciowa, ettercap) ? na podstawie historycznych zapisów systemowych.

Adserwer (ang. adserver)

system informatyczny umożliwiający emisję i zarządzanie internetowymi kampaniami reklamowymi, a także raportowanie i analizę wyników kampanii. Nazwa utworzona z połączenia dwóch słów: ad (advertisement, ang. reklama) i serwer. Adserver to komputer, który przechowuje reklamy i dostarcza je użytkownikom stron. Zadaniem adservera jest wyświetlanie na stronach internetowych nowych reklam przy każdym odświeżeniu strony. Mogą to być reklamy statyczne lub animacje. Adserver posiada także inne funkcje, takie jak zliczanie liczby emisji/kliknięć reklam, generowanie raportów na podstawie zebranych statystyk.

Aplet

program w języku Java, który może stanowić część strony internetowej i być uruchamiany za pomocą przeglądarki internetowej.

B

Baner reklamowy

to graficzny element reklamowy (statyczny lub animowany) umieszczany centralnie w górnej części strony. Kliknięcie w banner powoduje przeniesienie internauty do serwisu reklamodawcy. Banner ma rozmiar 468x60 pikseli.

Baner rozwijany

po wykonaniu akcji przez użytkownika - najechanie kursorem lub kliknięcie - rozwija się z wielkości podstawowej do znacznie większych rozmiarów. Po przesunięciu kursora poza obszar banera, reklama "zwija się" do początkowej wielkości.

Billboard

to graficzny element reklamowy (statyczny lub animowany) umieszczany centralnie w górnej części strony. Kliknięcie w banner powoduje przeniesienie internauty do serwisu reklamodawcy. Billboard ma rozmiar 750x100 lub 750x200 pikseli (Double Billboard). Kliknięcie w reklamę powoduje przeniesienie internauty do serwisu reklamodawcy. Billboardy tak jak bannery mogą być rozwijane do większych rozmiarów (billboard rozwijalny).

C

Capping

to ograniczenie ilości odsłon reklamy do pojedynczego użytkownika; na przykład capping=2 oznacza, że użytkownik zobaczy reklamę maksymalnie 2 razy.

Ciasteczka (ang. cookies)

to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Mechanizm ciasteczek został wymyślony przez byłego pracownika Netscap Communications - Lou Montulliego.

CPA (ang. cost per action)

jest to koszt pozyskania jednej akcji; CPA liczony jest jako stosunek liczby akcji do kosztów całej kampanii; akcją może być kliknięcie, wypełnienie formularza na stronie WWW czy podanie adresu e-mail, etc.

CPC (ang. cost per click)

jest to koszt pozyskania jednego kliknięcia. CPC liczony jest określa się jako stosunek liczby kliknięć w reklamę do kosztów całej kampanii.

CPM (ang. cost per mille)

model zakupu, koszt jednorazowego dotarcia z przekazem reklamowym do tysiąca osób; oznacza koszt 1000 wyświetleń reklamy na stronach WWW lub wysłania e-mailingu reklamowego do 1000 kont pocztowych.

CTR (ang. click through ratio)

to stosunek liczby kliknięć w reklamę na stronach WWW do liczby jej wyświetleń; powszechnie stosowany wskaźnik skuteczności reklamy internetowej. CTR wyrażany jest procentowo.

Częstotliwość (ang. frequency)

to średnia ilość kontaktów z reklamą internetową jaką ma użytkownik, który zetknęła się z reklamą w danym okresie.

D

Domena internetowa

element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń w Internecie. Domeny tworzą hierarchię, która pozwala katalogować komputery w sieci według pewnych kategorii, dzięki czemu adresy internetowe stają się uporządkowane, co ułatwia poruszanie się w miliardach stron dostępnych w globalnej składnicy informacji. W sieci przepływ informacji jest bardzo szybki i nie odległość geograficzna ma największe znaczenie podczas szukania potrzebnych informacji. Domeny internetowe są podstawą nawigacji w wirtualnej przestrzeni, bo wyznaczają kierunki w przestrzeni ludzkiej wiedzy.

E

Emisja (ang. impression)

wyświetlenie reklamy.

F

Flash

technologia opracowana przez firmę Macromedia do tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Pozwala tworzyć interaktywne, multimedialne, bazujące na grafice wektorowej strony WWW. Technologia wykorzystywana do produkcji reklam internetowych.

Flat Fee

to model zakupu powierzchni reklamowej, opłata za czas emisji reklamy.

FTP (ang. File Transfer Protocol)

protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików z i na serwer poprzez sieć TCP/IP. Protokół ten jest zdefiniowany przez IETF w RFC 959. FTP jest protokołem 8-bitowym, dlatego nie wymaga specjalnego kodowania danych na postać 7-bitową, tak jak ma to miejsce w przypadku poczty elektronicznej (patrz standardy MIME, base64, quoted-printable, uuencode).

H

HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników)

dominujący język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, akapity, listy, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np. statyczne grafiki, interaktywne formularze, dynamiczne animacje. W składni języka HTML wykorzystuje się znaczniki opatrzone z obu stron nawiasami ostrokątnymi.

HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol - protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych)

to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji - natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.

I

In-Stream Video Ad

spot video emitowany w odtwarzaczu przed redakcyjnym materiałem video. Maksymalny czas trwania spotu reklamowego wynosi 30 sekund. W przypadku WPTV emisja następuje nie częściej niż 1 raz na podłączenie się lub zmianę kanału. W przypadku materiałów on-demand na serwisach (czyli po wyborze określonego pliku video) emisja następuje nie częściej niż 1 raz na materiał (czyli gdy użytkownik kliknie w inny materiał to może dostać inny spot). Pojedyncza kampania musi być cappingowana, z cappingiem nie rzadszym niż 1 raz na godzinę. Reklama sprzedawana jest w modelu CPM - klient określa czas emisji, serwisy lub kanały na których emitowany jest spot, parametry cappingu itp. analogicznie do reklamy banerowej.

K

Klient FTP

to program komputerowy korzystający z protokołu FTP do łączenia się z serwerem FTP w celu wysłania plików. Najprostsze tego typu programy są dostarczane z systemami operacyjnymi Windows, DOS, Linux i Unix, a większość bardziej rozbudowanych programów należy do kategorii shareware/freeware.

L

Link sponsorowany

jest to tekstowa forma reklamy, która wyświetla się w wyszukiwarce oraz w sieci kontekstowej. W wyszukiwarce reklama wyświetla się na samej górze wyników wyszukiwania, natomiast w sieci kontekstowej reklamy wyświetlane są na stronach serwisów partnerskich. Linki rozliczane są w modelu Pay-Per-Click - klient płaci wyłącznie za kliknięcia w reklamy! Link Sponsorowany pozwala niskim kosztem zdecydowanie zwiększyć ruch do witryny WWW klienta. Reklama w wynikach wyszukiwania aktywowana jest przez słowa kluczowe dobrane do zawartości serwisu, zakresu prowadzonej działalności i branży. W sieci kontekstowej system automatycznie dobiera najlepiej pasujące reklamy do treści danej strony WWW. Jeśli więc artykuł na stronie dotyczy samochodów osobowych system zaproponuje wyświetlanie tam Linków Sponsorowanych powiązanych z jego treścią np.: dealerów, serwisów, warsztatów, myjni samochodowych itd.

M

Mailing

to elektroniczny list reklamowy wysyłany do właścicieli darmowych kont e-mailowych (użytkowników serwisów pocztowych WP.PL).

P

Przeglądarka internetowa (ang. browser)

program komputerowy, służący do pobierania i wyświetlania zawartości dokumentów z serwerów internetowych, a także odtwarzania plików multimedialnych (czasem za pomocą różnych wtyczek).

R

ROS (ang. Run on Site)

wyświetlanie kampanii reklamowej na wszystkich stronach portalu, niezależnie od tematyki i charakterystyki stron.

RTSP (ang. Real Time Streaming Protocol)

jest protokołem poziomu aplikacji , mającym za zadanie sterowanie dostarczaniem danych czasu rzeczywistego. Mimo że jest on wręcz powszechnie stosowany w aplikacjach związanych z przesyłaniem danych multimedialnych. Protokół RTSP dostarcza użytkownikowi jakby elastycznego szkieletu, bazy, która może być rozwijana i dopasowywana do potrzeb użytkownika, aby umożliwić sterowanie transmisją na żądanie danych czasu rzeczywistego takich jak audio i wideo. Źródła danych mogą zawierać dane dwojakiego rodzaju: materiały odtwarzane "na żywo" oraz gromadzone w bazie danych do późniejszego odtworzenia.

S

Share of Voice

to procentowy udział liczby emisji reklamy do całkowitej liczby odsłon strony, na której reklama się ukazuje; SOV = 25% oznacza, że jedna czwarta wszystkich odsłon reklamy na stronie należeć będzie do reklamodawcy.

T

Targetowanie

to emitowanie reklamy internetowej do określonej grupy użytkowników, według kryteriów demograficznych, takich jak: płeć, wiek, zawód, wykształcenie, branża itp., kryteriów geograficznych takich jak: miasto, określony region, oraz kryteriów behawioralnych opartych na analizie zachowań uzytkownika w sieci.

U

Unikalny użytkownik (ang. Unique User)

użytkownik odwiedzający serwis WWW w określonym przedziale czasowym. Liczba Unique Users określana jest na podstawie cookies.

URL (ang. Uniform Resource Locator)

oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia dostęp nie tylko do stron WWW, ale także do innych zasobów w Internecie, po wpisaniu do przeglądarki poprawnego adresu URL danego zasobu.

V

VideoAd

spot reklamowy emitowany wewnątrz wybranej graficznej formy reklamy, na przykład boksu śródtekstowego, doublebillboard, itp. Odtwarzanie filmu następuje automatycznie po jego załadowaniu.

W

World Wide Web (w skrócie określany jako WWW lub Web)

hipertekstowy, multimedialny, sieciowy (TCP/IP) system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. Pierwotnym i w chwili obecnej nadal podstawowym zadaniem WWW jest publikowanie informacji. WWW jest często błędnie utożsamiane z całym Internetem, w rzeczywistości stanowi tylko jedną z jego najpopularniejszych usług. Odniósł niebywały sukces w walce z systemem Gopher.

X

XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny hipertekstowy język znaczników)

język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C. Jedną z największych zalet XHTML jest możliwość łączenia z innymi językami zgodnymi z XML, np. MathML czy SVG. Odbywa się to dzięki wykorzystaniu mechanizmu przestrzeni nazw XML.