04.03.2020 Biuro Prasowe WP

Nowe standardy współpracy redakcji i działu sprzedaży WP

Wirtualna Polska wprowadza nowy Kodeks Etyki Dziennikarskiej i zasady współpracy pomiędzy pionem wydawniczym, a pionem sprzedaży.

 

Zgodnie z zapowiedziami Wirtualna Polska rozdzieliła funkcję redaktora naczelnego, którą tymczasowo pełni Piotr Mieśnik, od funkcji szefa produktu wydawniczego. Szef redakcji będzie dbał o jej niezależność, jakość publikacji i dobór treści. Rafał Warecki, dyrektor ds. publishing product, wraz z zarządem WP Media SA, będzie realizował cele biznesowe. Rafał Warecki w Wirtualnej Polsce jest od 2016 roku. Jako dyrektor obszarów Motoryzacja i Technologie dbał o proces integracji i rozwoju serwisów tematycznych przejętych przez WP. W 2018 roku jako prezes zarządzał należącą do holdingu spółką dobreprogramy. Rok później jego zakres obowiązków poszerzył się o obszar Biznes i Finanse oraz spółkę Autocentrum, która w październiku 2019 roku wzmocniła portfolio motoryzacyjne WP.

Wprowadzone zmiany wzmacniają niezależność redaktora naczelnego od prezesa i zarządu odpowiedzialnego za realizację celów biznesowych. W sytuacjach konfliktowych rozstrzygający głos będzie należał do wyznaczonego przedstawiciela Rady Nadzorczej WP Media SA.

Wirtualna Polska opublikowała dziś Kodeks Etyki Dziennikarskiej. Szczegółowo opisano w nim zasady i wartości, którymi będą kierować się wszyscy dziennikarze. Zapewnia im pełną niezależność i precyzuje zasady codziennej pracy.

WP ulepsza również system oznaczania treści komercyjnych. Płatne materiały będą wyróżniane na początku i końcu w taki sposób, by użytkownik nie miał wątpliwości, że ma do czynienia ze sponsorowaną treścią. Dotyczy to wszystkich treści tworzonych w WP, także płatnych materiałów wideo. Sposób oznaczeń zostanie wybrany w drodze testów rekomendowanych przez IAB. Treści komercyjne przygotowywać mogą tylko stratedzy kontentu przy pomocy dziennikarzy redakcji natywnej oraz zewnętrznych współpracowników lub freelancerów. Dziennikarze przygotowywać będą wyłącznie treści niezależne.

Podobne zasady obejmą patronaty, które zostaną podzielone na płatne i redakcyjne. W przypadku patronatu redakcyjnego klient nie będzie miał możliwości ingerencji w treści. Patronat płatny realizowany będzie przez redakcję natywną i zawsze będzie oznaczony, jako materiał komercyjny. Jeśli redakcja i dział marketingu obejmą patronatem to samo wydarzenie, będą niezależnie realizować swoje cele.

Materiały redakcyjne podpisywane będą imieniem i nazwiskiem autora. Możliwe jest również stosowanie indywidualnego pseudonimu w sytuacji, gdy dziennikarz ma obawy co do bezpieczeństwa swojego lub swoich informatorów. Zastosowanie pseudonimu należy każdorazowo skonsultować z przełożonym.  Dziennikarze będą mogli stosować inicjały wyłącznie do agregacji prostych treści i po uzyskaniu zgody przełożonego.

Kontakty pomiędzy redakcją, a sprzedażą i marketingiem będą prowadzone wyłącznie przy pomocy ambasadorów serwisów. Będą nimi doświadczeni menedżerowie, którzy w ramach swoich obszarów zajmą się przygotowaniem propozycji akcji specjalnych, cykli redakcyjnych, tematów i merytoryki redakcyjnej przygotowywanych ofert. Nie będą jednak tworzyć tych treści, a także będą mieli zakaz jakichkolwiek aktywności sprzedażowych. Tym zajmie się wyłącznie dział sprzedaży i redakcja reklamy natywnej. Ambasadorzy wszelkie decyzje będą podejmować tylko po uzyskaniu zgody redaktorów naczelnych obszarów. Rolą ambasadorów będzie również rozwój produktu mediowego.

Przedstawiciele reklamy mają zakaz bezpośredniej współpracy z dziennikarzami i redakcją. Podobnie rozdzielone zostaną funkcje uprawnień w systemach służących publikacji treści. Dziennikarze mogą publikować wyłącznie niezależne treści redakcyjne. Przedstawiciele działu sprzedaży i reklamy mogą publikować tylko materiały płatne. Systemy nie pozwolą na opublikowanie materiału płatnego bez odpowiedniego oznaczenia.

Dziennikarze i współpracownicy będą mogli zgłosić każde naruszenie przyjętych zasad swojemu przełożonemu, wyższemu przełożonemu lub menadżerowi wysokiego szczebla z działu HR. Wirtualna Polska powoła również redaktora etyki i standardów dziennikarskich, który będzie odpowiedzialny za przestrzeganie wypracowanych standardów współpracy oraz będzie stanowił wsparcie w rozstrzyganiu zgłoszonych naruszeń.

– Każdy kryzys to szansa. My swoją wykorzystaliśmy do tego, żeby pokazać, że jesteśmy i zawsze będziemy pionierem na rynku portali w Polsce. Mam nadzieję, że zmiany, które właśnie wprowadzamy sprawiają, że będziemy wskazywani jako wzór do naśladowaniamówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding.

W skład wewnętrznego zespołu kierowanego przez Tomasza Siemieńca weszli przedstawiciele najważniejszych serwisów WP: dyrektor zarządzająca departamentu Styl Życia Anna Gumkowska, wydawczyni Strony Głównej Joanna Kocik, reporterka Wiadomości Magda Mieśnik, szef działu Rozrywka i Kultura oraz WP Magazyn Marcin Ręczmin, zastępca redaktora naczelnego WP SportoweFakty Paweł Kapusta, wydawca prowadzący money.pl Patryk Skrzat, dziennikarz money.pl Krzysztof Janoś. Zbiór zasad został skonsultowany wewnętrznie, jednomyślnie przyjęty przez zespół, a w konsekwencji zatwierdzony przez zarząd WP Media.

Dziękuję Tomaszowi za wsparcie nas swoim doświadczeniem w procesie tworzenia nowych zasad, a zespołowi redakcyjnemu oraz zespołowi sprzedaży za wspólną pracę nad tymi standardami. Głęboko wierzę, że współpraca oparta na jasnych zasadach ułatwi nam realizację celów wewnątrz organizacji, jak i budowanie trwałych relacji z naszymi klientami mówi Joanna Pawlak, prezes zarządu Wirtualna Polska Media.

Wszystkie zasady współpracy pomiędzy redakcją a reklamą, wraz z nowym z nowym Kodeksem Etyki Dziennikarskiej, zostały przekazane pracownikom na wewnętrznym spotkaniu. Obecni i nowi pracownicy redakcji oraz sprzedaży zostaną przeszkoleni z nowych zasad. Dział HR wypracuje następnie plan cyklicznych szkoleń przypominających.

zobacz również
08.05.2020 Biuro Prasowe WP

Najpopularniejsze polskie radio internetowe, Open FM, uruchomiło nowy kanał - WP Radio. Połączenie muzyki i informacji.

08.05.2020 Biuro Prasowe WP

Redakcja money.pl w odpowiedzi na zwiększony ruch i potrzeby przedsiębiorców wprowadziła na swojej stronie głównej chatbota.