23.05.2023 Biuro Prasowe WP

Dynamiczny wzrost przychodów Grupy WP

Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2023 roku zwiększyła przychody o prawie 47%, w porównaniu do 2022 roku.

 

Spółka zainwestowała w system Samito, dostarczający sklepom internetowym rozwiązania automatyzacji marketingu. Inwestycja pozwala na dalszy rozwój WP Ads, narzędzia do samodzielnego zarządzania kampaniami reklamowymi.

Łączne przychody ze sprzedaży Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły ponad 310 mln zł. To wynik wyższy o prawie 47% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto spółki przekroczył 16 mln zł, a EBITDA wyniosła prawie 76 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 12%.

– W pierwszym kwartale wyniki bardzo mocno napędzał segment turystyczny, którego wzrosty rok do roku przekroczyły 160%. Ale cały holding wyraźnie rośnie dzięki ostatnim akwizycjom. To one pozwalają nam na dywersyfikację przychodów, skuteczne wykorzystywanie możliwości rynku e-commerce, ale też rozwój modelu subskrypcyjnego oraz produktów reklamowych mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Ostatnią akwizycją Grupy WP jest platforma marketingowa Samito. Oferuje ona szereg rozwiązań implementowanych na stronach klienta, w szczególności silnik rekomendacyjny, odzyskiwanie porzuconych koszyków oraz e-mail marketing. Dostęp do rozwiązania oferowany jest w modelu subskrypcyjnym. Dzięki tej inwestycji poszerzyły się przede wszystkim możliwości marketingowe oferowane sklepom internetowym. To m.in. skuteczniejsze domykanie transakcji na stronach sklepów oraz zwiększenie retencji klientów. Technologia Samito stanie się częścią WP Ads, narzędzia do samodzielnego zarządzania kampaniami reklamowymi na powierzchniach WP i u innych wydawców zrzeszonych w sieci WPartner. Wyróżnikiem WP Ads jest możliwość rozliczenia w modelu ROAS (Return On Ad Spend). Ponadto platforma oferuje wiele produktów reklamowych takich jak mailingi, kampanie banerowe i natywne w rozliczeniu za kliknięcie.

Wybrane pozycje sprawozdania z wyniku finansowego

(w tys. zł)

Trzy miesiące zakończone
31 marca 2023

Trzy miesiące zakończone
31 marca 2022

 Zmiana

 Zmiana %

Segment Reklama i Subskrypcje

 

     

Przychody ze sprzedaży

163 181

131 413

31 768

24,2%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

158 334

126 486

31 848

25,2%

Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16)

59 883

60 562

 (679)

(1,1%)

Segment Turystyka

 

     

Przychody ze sprzedaży

92 477

35 326

57 151

161,8%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

92 477

35 326

57 151

161,8%

Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16)

10 041

6 098

3 943

64,7%

Segment Finanse konsumenckie

 

     

Przychody ze sprzedaży

49 087

32 113

16 974

52,9%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

49 087

32 113

16 974

52,9%

Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16)

6 217

5 638

579

10,3%

Segment Pozostałe

 

     

Przychody ze sprzedaży

9 051

16 265

 (7 214)

(44,4%)

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

9 051

16 265

 (7 214)

(44,4%)

Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16)

 (139)

66

 (205)

(310,6%)

Segmenty łącznie

 

     

Przychody ze sprzedaży

310 455

213 153

97 302

45,6%

Przychody gotówkowe ze sprzedaży

305 608

208 226

97 382

46,8%

Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16)

76 002

72 364

3 638

5,0%

EBITDA (wg. MSSF 16)

75 625

67 348

8 277

12,3%

Amortyzacja środków trwałych i wartości  niematerialnych

 (36 995)

 (21 849)

 (15 146)

69,3%

Zysk na działalności operacyjnej

38 630

45 499

 (6 869)

(15,1%)

Wynik na działalności finansowej

 (12 512)

8 817

 (21 329)

(241,9%)

Zysk przed opodatkowaniem

26 118

54 316

 (28 198)

(51,9%)

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

14 393

43 405

 (29 012)

(66,8%)

Zysk netto

16 309

45 102

 (28 793)

(63,8%)

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz
e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w kwietniu 2023 roku z produktów internetowych WP korzystało 22,8 mln Polaków.

Pełna treść raportu z wynikami finansowymi dostępna jest na stronie https://holding.wp.pl.

 

zobacz również
15.05.2023 Biuro Prasowe WP

Redakcja money.pl po raz kolejny wyróżniła najbardziej innowacyjne firmy i ludzi sukcesu napędzających polską gospodarkę.